Slik får du en billig bilforsikring

En bilforsikring kan fort bli dyr og derfor er det lurt å bruke litt tid på å finne den rimeligste, uten å gå på kompromiss med vilkårene. En ting er selvsagt prisen på bilforsikringen, men det er viktig å ha riktig dekning om uhellet skulle være ute. Det vil være ganske trist å bli involvert i en alvorlig ulykke for så etterpå å finne ut at forsikringen ikke hadde den dekningen du egentlig trodde. Men hvordan skal du finne en god bilforsikring uten å måtte kontakte fem ulike forsikrings-selskaper og spørre om et tilbud?

Bruk sammenligningstjeneste på nettet

Dette gjøres ved å bruke en sammenligningstjeneste på nettet. Det finnes flere av disse, og her kan du legge inn opplysninger om deg, bilen du ønsker å kjøpe samt annen informasjon som kan ha innflytelse på prisen. Sammenligningstjenesten vil så sende dine opplysninger ut til en lang rekke forsikringsselskaper og be om tilbud. Fordelen er at det er gratis for deg, andre gjør jobben for deg og forsikringsselskapene vet at du er på jakt etter et tilbud. Dette betyr at de også vet de konkurrerer med andre selskaper og de vil derfor gjøre det de kan for å få deg som kunde.

Når du mottar tilbudene fra de ulike forsikringsselskaper, så er størrelsen på egenandelen en viktig del. Dette har mye å si for prisen på bilforsikringen. Har du forsikring fra før av så bør du se på hvor høy bonus du allerede har. Bonusen er som en rabatt og du må derfor se på om du f.eks. får en høyere rabatt ved å velge en høyere egenandel. Det store spørsmålet er hva som lønner seg; den høye egenandelen og lavere forsikringspremie eller omvendt.

Et par andre ting som har innvirkning på prisen

1. Leiebil er ofte inkludert i de fleste fullkasko forsikringer. Men har du behov for det? Det koster gjerne en del kroner i året å ha denne muligheten, men det kan også bli unødig dyrt om du ikke har behov for leiebil på noe tidspunkt.

2. En annen ting som ofte er fordyrende på en bilforsikring er om du har barn i huset som bruker bilen. Er disse under 24 år så koster det en del ekstra, da unge regnes som en større risiko.