Hvor finner jeg de laveste strømprisene i 2017?

De fleste husstander i Norge betaler for mye for strømmen. Det er ikke fordi alle strøpriser er for høye, men fordi mange husstander ikke har brukt mye tid på å finne lave strømpriser og billige avtaler, enten av gammel vane, eller mangel av interesse. Om man ser på gode oversiktssider for strømpriser så finner man raskt ut at det finnes mange gode tilbud, som er bedre enn de som man har. Og det er en god del penger å spare på å finne lavere strømpriser. I all hovedsak betaler norske forbrukere mer enn en milliard for mye, og det hvert år. Det betyr at sjansen er stor for at du kan finne et tilbud, hvor prisen er både 10 og 20 % lavere, enn det du betaler for strømmen din i dag.

Spotprisavtaler gir de laveste strømprisene over tid

Mange er litt skeptiske til å inngå spotprisavtaler for strøm, men det har over tid vist seg, at det kun er strømleverandørene som tjener grovt på at kundene frykter markedssvingningene. Kraftselskapene setter alltid en fastpris på strømmen, som er sikret å gagne dem, og ikke kundene. En fastprisavtale innebærer kanskje at du betaler mer for strømmen på vinteren, når du bruker mye strøm, og strømprisene er som høyest, men i det lange løpet så vil sluttbrukeren alltid tjene på å ta på seg litt ekstra risiko. Så lenge du vet at du har noen tusen kroner ekstra på kontoen, når det skulle komme noen prishopp i strømregningen, så er det helt uproblematisk å foretrekke en billig spotprisavtale.

Noe å legge merke til når man velger de billigste tilbudene

Når du velger de billigste tilbudene for å få en strømpris som er så lav som mulig, er det noen haker som du bør legge merke til. Flere av selskapene som tilbyr de billigste avtalene for levering av strøm, vil forsøke å selge deg ekstra avtaler etter at de har fått deg som kunde. De vil påstå at dette er en tjeneste til deg, og at det kommer til å gagne deg. Vanlige ting som tilbys er forsikring mot hopp i strømprisene, eller forsikring som betaler strømmen om du får sparken. For det første har vi i Norge sosiale ordninger som arbeidsledighetspenger og sosialhjelp som dekker strømregningen om man virkelig skulle stå uten mulighet til å dekke den, og for det andre er alle slike avtaler unødige ekstrautgifter. Du rådes derfor til høflig men bestemt å takke nei.